English|中文版

首页 - 产品中心 - 核心产品

维生素C

\

维生素C又叫抗坏血酸,是一种水溶性维生素。

分子式:C6H8O6

分子量:176.12u

CAS号:50-81-7

酸性,在溶液中会氧化分解。

物理性质

外观:无色晶体;熔点:190 - 192℃;沸点:(无);

包装:25KG纸箱

 


沪公网安备 31011502008636号